Indkaldelse til generalforsamling 5.2 2020

Onsdag den 5. februar 2020 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling

Kl. 15.00 -18.30 i Akademikernes hus, Peter Bangs Vej 30 st. – lokale 6/7, 2000 Frederiksberg

Fagligt indlæg 15:00 – 16:15

Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg af: Arkitekt Per Ravn fra Cubo fortæller om erfaringer med brugerinddragelse i forbindelse med at opføre store nye bygninger og om, hvordan man kan bruge, de erfaringer man høster i andre sammenhænge med andre bygherrer.

Cubo er et arkitektfirma, som blev stiftet i 1992, og som har budt ind på mange konkurrencer, og de har også vundet mange arkitektkonkurrencer. Firmaet løser især opgaver inden for sundheds-, uddannelse- og kulturbyggeri i den offentlige sektor. I disse år har tegnestuen meget travlt, da mange af kulturens attraktioner står overfor at udvide med nye bygninger, der tilgodeser både tilgængelighed, bæredygtighed og fleksibilitet i den arkitektoniske løsning fx Nyborg Slot. Tegnestuen har også løst adskillige opgaver i Norge.

Cubo står også bag Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, hvor 32 handicaporganisationer har deres sekretariater. Husets tilblivelse betød, at tegnestuen samarbejdede med mange forskellige brugergrupper og lyttede til ønsker og forslag. På den måde fik tegnestuen mange erfaringer, ikke mindst med mennesker med handicap og deres behov – og det hele mundede ud i verdens mest tilgængelige kontorhus, som er præget fra kælder til kvist af universelt design.

Ordinær generalforsamling: kl. 16.30 -18.30

STIL OP TIL BESTYRELSEN OG DELTAG I DEBATTEN OM DIT NETVÆRKS FREMTID!

Der er i år 1 ledig plads i netværket Design for Alles bestyrelse. Gennem deltagelse i bestyrelsen kan du være med til at påvirke et spændende arbejde med det formål at fremme Design for Alle og inkluderende design til gavn for alle borgere, foreninger og samfund. Dagligt ekskluderes en, vi kender fra at deltage i hverdagslivet digitalt, fysisk eller socialt, derfor vigtigt at vi ind tænker mennesker med nedsat mobilitet og ældre i vores slutbrugerløsninger.

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
 5. Godkendelse af regnskab for 2019
 6. Godkendelse af budget for 2020
 7. Valg af bestyrelse. På valg er: For 2 år: Hans Chr Kirketerp-Møller, Bente Rødsgaard og Villads Bach Petersen
 8. Evt.

Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 4 stk. 5. være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før Generalforsamlingen dvs. tirsdag den 24. januar 2019 på e-mail: hck@806010.dk

Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter kan læses på Design for Alles hjemmeside.

Det er gratis at deltage; men vær rar at tilmelde jer, så vi kender dels deltagertallet til det faglige indlæg dels antallet af medlemmer, der deltager i generalforsamlingen. – På forhånd tak.

Venlig hilsen og på godt gensyn! Design for Alle

På bestyrelsens vegne: Kontakt: Hck@806010.dk Tlf. 22211435

Hans Chr Kirketerp-Møller , Formand

7. februar kl. 15-18:30 Generalforsamling i Design for Alle

Torsdag den 7. februar 2019 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling kl. 15 – 18:30 hos Siteimprove – Sankt Annæ Plads 28, 4. sal, DK-1250 København K.

15:00 – 16:15
Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg fra DR’s redaktion for tilgængelighed og mangfoldighed, der arbejder med, at alle kan have udbytte af og kan se sig selv i DR’s indhold. 

16.30 – 18:30  
Ordinær generalforsamling

STIL OP TIL BESTYRELSEN OG DELTAG I DEBATTEN OM DIT NETVÆRKS FREMTID!  
Der er i år x ledig plads i netværket Design for Alles bestyrelse. Gennem deltagelse i bestyrelsen kan du være med til at påvirke et spændende arbejde med det formål at fremme Design for Alle og inkluderende design til gavn for alle brugere, borgere, forretning og samfund. Dagligt ekskluderes en, vi kender fra at deltage i hverdagslivet digitalt, fysisk eller socialt, derfor er det vigtigt, at vi også ind tænker mennesker med nedsat mobilitet og ældre i slutbruger løsningen.

Dagsorden for generalforsamling:  

 1. Valg af dirigent  
 2. Valg af referent 
 3. Godkendelse af formandens beretning  
 4. Godkendelse af reviderede vedtægter – sendes ved tilmelding  
 5. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne 
 6. Godkendelse af regnskab for 2018 – sendes ved tilmelding  
 7. Godkendelse af budget for 2019 – eftersendes 
 8. Valg af bestyrelse. På valg er:
  For 2 år: Anne Thyme Nørregaard, Lars Holm Sørensen og Katrine Jørgensen    
 9. Evt.   

Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 4 stk. 5. være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen dvs. tirsdag den 24. januar 2019 på e-mail: hck@806010.dk 

Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.  

Foreningens vedtægter kan læses på Design for Alles hjemmeside.   

Det er gratis at deltage; men vær rar at tilmelde jer, så vi kender dels deltagertallet til DR’s faglige indlæg dels antallet af medlemmer, der deltager i generalforsamlingen.
På forhånd tak.

Venlig hilsen og på godt gensyn!

Design for Alle
På bestyrelsens vegne:
Hans Chr Kirketerp-Møller, formand

Kontakt: 
hck@806010.dk
Tlf: +45 22 21 14 35

Referat fra Generalforsamling i Design for Alle 2018

Tid og Sted

Tirsdag 27. februar 2018
kl. 16.30-18.00
hos Siteimprove, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K

Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
 5. Godkendelse af regnskab for 2017
 6. Godkendelse af budget for 2018
 7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem
 8. Valg af bestyrelse. På valg er:
  1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Christian Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam
 9. Evt.

1. Valg af dirigent

Anne Thyme Nørregaard

2. Valg af referent

Anne Thyme Nørregaard

3. Godkendelse af formandens beretning

Se vedhæftede

Desuden en opfordring til at medlemmerne byder ind med ideer til arrangementer/oplæg

Beretning godkendt

4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne

Ingen forslag modtaget

5. Godkendelse af regnskab for 2017

Godkendt

6. Godkendelse af budget for 2018

Godkendt

7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem

Karin Bendixen er kåret som æresmedlem og har fået et bevis på sit æresmedlemskab

8. Valg af bestyrelse. På valg er:

 • 1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Christian Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  • Bente Rødsgaard genvalgt
  • Hans Christian Kirketerp-Møller genvalgt
  • Villads Bach Petersen valgt ind i bestyrelsen
 • 2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam
  • Katrine Jørgensen valgt ind i bestyrelsen

9. Evt.

Der blev under dette punkt brainstormet på:

 • Ideer til rekruttering
 • Ideer til arrangementer
 • Ideer til nye medlemmer

Referat: Anne Thyme Nørregaard

27. februar: Generalforsamling i Design for Alle

Tirsdag den 27. februar 2018 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling kl. 15 -18 hos SiteimproveSankt Annæ Plads 28, DK-1250 København K.

15:00 – 16:15: “Digitale løsninger og innovation for alle”

Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg kl. 15.15-16.15, hvor Kasper Nizam, direktør i Social Digital vil zoome ind på:  

 • Nye digitale trends og løsninger, som kan indebære større inklusion af mennesker med særlige behov og på lige fod med andre i samfundet
 • Nye metoder til at skabe analoge og digitale løsninger, der er designet til gavn for alle.

Kasper Nizam vil give eksempler på nye digitale værktøjer, der er designet for alle og præsentere metoden ‘Social Design Sprint’, som en ny måde at inddrage slutbrugere og videnshavere på med henblik på at designe værdifulde løsninger, som giver mening i brugerens hverdag.

Kasper er mangeårig social innovatør og har i mere end 10 år arbejdet med digitale implementerings- og innovationsprojekter for at skabe sociale forandringer hos udsatte og handicappede mennesker.           

Se mere om Kasper og Social Digital på www.socialdigital.dk og på sociale medier:

Ordinær generalforsamling: kl. 16:30 -18.00

STIL OP TIL BESTYRELSEN OG DELTAG I DEBATTEN OM DIT NETVÆRKS FREMTID!

Der er i år en ledig plads i netværket Design for Alles bestyrelse. Gennem deltagelse i bestyrelsen kan du være med til at påvirke et spændende arbejde med det formål at fremme Design for Alle og inkluderende design til gavn for alle brugere, borgere, forretning og samfund. Dagligt ekskluderes en, vi kender, fra at deltage i hverdagslivet digitalt, fysisk eller socialt, derfor er det vigtigt, at vi også indtænker mennesker med nedsat mobilitet og ældre i slutbrugerløsningen.

Dagsorden for generalforsamling

 1.  Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
 5. Godkendelse af regnskab for 2016
 6. Godkendelse af budget for 2017
 7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem.
 8. Valg af bestyrelse. På valg er:
  1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Chr Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam,
 9. Evt. 

Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 4 stk. 5. være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før Generalforsamlingen dvs. tirsdag den 13. februar 2018 på e-mail: hck@dsb.dk  

Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter kan læses på Design for Alles hjemmeside. 

Det er gratis at deltage; men vær rar at tilmelde jer via formularen nedenfor, så vi kender dels deltagertallet til Kasper Nizam faglige indlæg dels antallet af medlemmer, der deltager i generalforsamlingen. – På forhånd tak.

Venlig hilsen og på godt gensyn!

Design for Alle
På bestyrelsens vegne:
Hans Chr Kirketerp-Møller, formand

Kontakt:
hck@dsb.dk
Tlf: +45 24 68 87 89   

www.design-for-alle.dk

Referat fra Design for Alles generalforsamling

Tid og Sted: Onsdag den 23. januar 2017

Kl. 16-18 hos DSB, Telegade 2, Taastrup. 

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent. 
 3. Præsentation af nyt logo og hjemmeside.
 4. Godkendelse af formandens beretning.
 5. Godkendelse af regnskab for 2016.
 6. Godkendelse af budget for 2017.
 7. Vedtægtsændringer.
 8. Valg af bestyrelse.
 9. Evt.

1) Valg af dirigent

Kasper Nizam. 

2) Valg af referent

Bente Rødsgaard.

3) Præsentation af nyt logo og hjemmeside

Rie Ollendorff og Katrine Dall fra bestyrelsen har set på diverse udkast til en ny hjemmeside, hvor både logo, farver osv., er lette at læse for alle. Der er muligt at lege lidt og fx lave nogle billeder i sort hvid og skifte elementer, men inden for faste rammer. Lars Holm Sørensen oplyste, at grunden til, at vi skulle have en ny hjemmeside, var, dels at den gamle var forældet, og det var meget svært at lægge noget på den, dels at vores host havde sat prisen en del op. De to elementer gjorde, at det var påkrævet at få en ny hjemmeside. Der er stadig enkelte udfordringer fx med mails, men det bliver løst. Siden går i luften i løbet af februar, og bestyrelsen ser frem til at få en mere brugervenlig hjemmeside.

4) Godkendelse af formandens beretning

Formanden Hans Christian Kirketerp glædede sig også over, at en ny hjemmeside er en realitet. Han opfordrede medlemmerne til at bruge Design for Alles Facebook side og dele med andre, der er interesserede i design for alle.

I årets løb er der afholdt fire arrangementer -ikke mindst om digital tilgængelighed. Det første møde var hos firmaet Siteimprove og havde 35 deltagere. Det næste møde var hos Nota, hvor 25 deltog, og det seneste møde hos Rambøll, som også havde 25 deltagere. Et andet arrangement var en rundvisning på ferie, sport – og konferencecentret Musholm, hvor 15 personer deltog. Endelig har Rie Ollendorff og Lars Holm Sørensen talt om foreningen på et møde i Odense. Desværre var vi nødt til at aflyse et møde med Metroen på grund af for få tilmeldte.

Vi er også med i et europæisk samarbejde om design for alle, men bestyrelsen er ikke sikre på, at vi skal forsætte det arbejde, men i stedet koncentrere os om det nationale arbejde om at udbrede kendskabet til Design for Alle. Om en udmeldelse skal ske, det skal bestyrelsen finde ud af i den kommende periode.

Vi er i dag 36 medlemmer, og det er en lille fremgang i forhold til sidste år. Formanden benyttede også lejligheden til at sige pænt tak til Rie og Katrine, som begge ønsker at forlade bestyrelsen. I fremtiden vil vi se mere på digital tilgængelighed fx er der aftalt et møde med og om Rejseplanen. Vi håber på, at få flere medlemmer i det kommende år. Andre ting, vi skal i gang med, er et nyt regnskabssystem. Formandens beretning blev godkendt.

5) Godkendelse af regnskab for 2016.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt

6) Godkendelse af budget for 2017.

Budgettet blev fremlagt, og efter nogle små justeringer blev det godkendt. Justeringerne bestod i, at indtægter blev nedjusteret fra 70.000 til 60.000 kr. og udgifter til seminarier blev nedjusteret fra 25.000 til 15.000 kr.           

7) Vedtægtsændringer

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

8) Valg af bestyrelse.

På valg var Lars Holm Sørensen og Kasper Nizam, som begge blev genvalgt. Der var to ledige poster i bestyrelsen. Ny i bestyrelsen er Anne Thyme.  

Annette Krath Poulsen ønsker ikke at være i bestyrelsen på nuværende tidspunkt, men vil gerne som ressourceperson hjælpe med at skaffe flere medlemmer. Det blev aftalt, at bestyrelsen kunne supplere sig med et associeret medlem i valgåret.

9) Evt.

Der var en hilsen fra Claus Bjarne Christensen, som var tilmeldt generalforsmlingen, men som havde været nødt til at melde afbud.  Han håbede, at foreningen fik et godt møde. Samt fra fhv. formand Karen Bendixen, som i en mail efterlyste flere møder i det jyske. Rie Ollendorff meddelte, at hun havde talt med Karin Bendixen om, at de ville stå for et Design for Alle møde i 2017.

Endelig takkede såvel formand som den øvrige bestyrelse Rie Ollendorff og Katrine Dall for deres indsats i bestyrelsen. Den nyvalgte bestyrelse håbede på, at de begge evt. på et senere tidspunkt atter fik tid og lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Referat: Bente Rødsgaard