Indkaldelse til generalforsamling 5.2 2020

Onsdag den 5. februar 2020 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling

Kl. 15.00 -18.30 i Akademikernes hus, Peter Bangs Vej 30 st. – lokale 6/7, 2000 Frederiksberg

Fagligt indlæg 15:00 – 16:15

Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg af: Arkitekt Per Ravn fra Cubo fortæller om erfaringer med brugerinddragelse i forbindelse med at opføre store nye bygninger og om, hvordan man kan bruge, de erfaringer man høster i andre sammenhænge med andre bygherrer.

Cubo er et arkitektfirma, som blev stiftet i 1992, og som har budt ind på mange konkurrencer, og de har også vundet mange arkitektkonkurrencer. Firmaet løser især opgaver inden for sundheds-, uddannelse- og kulturbyggeri i den offentlige sektor. I disse år har tegnestuen meget travlt, da mange af kulturens attraktioner står overfor at udvide med nye bygninger, der tilgodeser både tilgængelighed, bæredygtighed og fleksibilitet i den arkitektoniske løsning fx Nyborg Slot. Tegnestuen har også løst adskillige opgaver i Norge.

Cubo står også bag Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, hvor 32 handicaporganisationer har deres sekretariater. Husets tilblivelse betød, at tegnestuen samarbejdede med mange forskellige brugergrupper og lyttede til ønsker og forslag. På den måde fik tegnestuen mange erfaringer, ikke mindst med mennesker med handicap og deres behov – og det hele mundede ud i verdens mest tilgængelige kontorhus, som er præget fra kælder til kvist af universelt design.

Ordinær generalforsamling: kl. 16.30 -18.30

STIL OP TIL BESTYRELSEN OG DELTAG I DEBATTEN OM DIT NETVÆRKS FREMTID!

Der er i år 1 ledig plads i netværket Design for Alles bestyrelse. Gennem deltagelse i bestyrelsen kan du være med til at påvirke et spændende arbejde med det formål at fremme Design for Alle og inkluderende design til gavn for alle borgere, foreninger og samfund. Dagligt ekskluderes en, vi kender fra at deltage i hverdagslivet digitalt, fysisk eller socialt, derfor vigtigt at vi ind tænker mennesker med nedsat mobilitet og ældre i vores slutbrugerløsninger.

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af formandens beretning
  4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
  5. Godkendelse af regnskab for 2019
  6. Godkendelse af budget for 2020
  7. Valg af bestyrelse. På valg er: For 2 år: Hans Chr Kirketerp-Møller, Bente Rødsgaard og Villads Bach Petersen
  8. Evt.

Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 4 stk. 5. være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før Generalforsamlingen dvs. tirsdag den 24. januar 2019 på e-mail: hck@806010.dk

Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter kan læses på Design for Alles hjemmeside.

Det er gratis at deltage; men vær rar at tilmelde jer, så vi kender dels deltagertallet til det faglige indlæg dels antallet af medlemmer, der deltager i generalforsamlingen. – På forhånd tak.

Venlig hilsen og på godt gensyn! Design for Alle

På bestyrelsens vegne: Kontakt: Hck@806010.dk Tlf. 22211435

Hans Chr Kirketerp-Møller , Formand