27. februar: Generalforsamling i Design for Alle

Tirsdag den 27. februar 2018 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling kl. 15 -18 hos SiteimproveSankt Annæ Plads 28, DK-1250 København K.

15:00 – 16:15: “Digitale løsninger og innovation for alle”

Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg kl. 15.15-16.15, hvor Kasper Nizam, direktør i Social Digital vil zoome ind på:  

 • Nye digitale trends og løsninger, som kan indebære større inklusion af mennesker med særlige behov og på lige fod med andre i samfundet
 • Nye metoder til at skabe analoge og digitale løsninger, der er designet til gavn for alle.

Kasper Nizam vil give eksempler på nye digitale værktøjer, der er designet for alle og præsentere metoden ‘Social Design Sprint’, som en ny måde at inddrage slutbrugere og videnshavere på med henblik på at designe værdifulde løsninger, som giver mening i brugerens hverdag.

Kasper er mangeårig social innovatør og har i mere end 10 år arbejdet med digitale implementerings- og innovationsprojekter for at skabe sociale forandringer hos udsatte og handicappede mennesker.           

Se mere om Kasper og Social Digital på www.socialdigital.dk og på sociale medier:

Ordinær generalforsamling: kl. 16:30 -18.00

STIL OP TIL BESTYRELSEN OG DELTAG I DEBATTEN OM DIT NETVÆRKS FREMTID!

Der er i år en ledig plads i netværket Design for Alles bestyrelse. Gennem deltagelse i bestyrelsen kan du være med til at påvirke et spændende arbejde med det formål at fremme Design for Alle og inkluderende design til gavn for alle brugere, borgere, forretning og samfund. Dagligt ekskluderes en, vi kender, fra at deltage i hverdagslivet digitalt, fysisk eller socialt, derfor er det vigtigt, at vi også indtænker mennesker med nedsat mobilitet og ældre i slutbrugerløsningen.

Dagsorden for generalforsamling

 1.  Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
 5. Godkendelse af regnskab for 2016
 6. Godkendelse af budget for 2017
 7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem.
 8. Valg af bestyrelse. På valg er:
  1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Chr Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam,
 9. Evt. 

Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 4 stk. 5. være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før Generalforsamlingen dvs. tirsdag den 13. februar 2018 på e-mail: hck@dsb.dk  

Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter kan læses på Design for Alles hjemmeside. 

Det er gratis at deltage; men vær rar at tilmelde jer via formularen nedenfor, så vi kender dels deltagertallet til Kasper Nizam faglige indlæg dels antallet af medlemmer, der deltager i generalforsamlingen. – På forhånd tak.

Venlig hilsen og på godt gensyn!

Design for Alle
På bestyrelsens vegne:
Hans Chr Kirketerp-Møller, formand

Kontakt:
hck@dsb.dk
Tlf: +45 24 68 87 89   

www.design-for-alle.dk