Referat fra Generalforsamling i Design for Alle 2018

Tid og Sted

Tirsdag 27. februar 2018
kl. 16.30-18.00
hos Siteimprove, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K

Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
 5. Godkendelse af regnskab for 2017
 6. Godkendelse af budget for 2018
 7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem
 8. Valg af bestyrelse. På valg er:
  1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Christian Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam
 9. Evt.

1. Valg af dirigent

Anne Thyme Nørregaard

2. Valg af referent

Anne Thyme Nørregaard

3. Godkendelse af formandens beretning

Se vedhæftede

Desuden en opfordring til at medlemmerne byder ind med ideer til arrangementer/oplæg

Beretning godkendt

4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne

Ingen forslag modtaget

5. Godkendelse af regnskab for 2017

Godkendt

6. Godkendelse af budget for 2018

Godkendt

7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem

Karin Bendixen er kåret som æresmedlem og har fået et bevis på sit æresmedlemskab

8. Valg af bestyrelse. På valg er:

 • 1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Christian Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  • Bente Rødsgaard genvalgt
  • Hans Christian Kirketerp-Møller genvalgt
  • Villads Bach Petersen valgt ind i bestyrelsen
 • 2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam
  • Katrine Jørgensen valgt ind i bestyrelsen

9. Evt.

Der blev under dette punkt brainstormet på:

 • Ideer til rekruttering
 • Ideer til arrangementer
 • Ideer til nye medlemmer

Referat: Anne Thyme Nørregaard