Om Design for Alle

I 2001 tog Karin Bendixen initiativ til Design for Alle – et uafhængigt nationalt netværk. Netværket blev etableret den 6. september 2002 i forbindelse med en stor konference på Dansk Design Center og efterfølgende stiftende generalforsamling.

Vi er en forening af brugere, producenter, leverandører og organisationer, der har den digitale og fysiske tilgængelighed på deres agenda.

Formålet er at støtte og påvirke udviklingen og vidensdele inden for Design for Alle og digital og fysisk tilgængelighed og fremme incitamentet hos aktørerne til mere bevidst at inddrage hensynet til brugerne – herunder brugere med funktionsnedsættelse – i de politiske beslutningsprocesser og virksomhedernes designpraksis.

Som medlem af netværket kan du være med til at skabe debat og tilføre området faglig viden, enten du er system- eller produktudvikler, designer, arkitekt, beslutningstager eller bruger.
 

Strategi og filosofi

Design for Alle er en overordnet strategi og filosofi, som går ud på at give mennesker lige muligheder for at deltage i det moderne samfund.

Design for alle er et bevidst valg – at designe for/til alle mennesker.

Flere ældre og øgede krav fra bl.a. handicaporganisationerne om lovgivning og bedre standarder og guidelines for vore omgivelsers udformning er med til at øge interessen for at designe for/til andre end mainstreambrugeren. Design for Alle er design for og af vores egen fremtid.

Designere, arkitekter, IT-arkitekter, systemudviklere, planlæggere, virksomheder og myndigheder har et stort ansvar og en mission i at sikre, at vores digitale platforme, fysiske omgivelser, produkter, kommunikationssystemer og serviceydelser designes, så alle kan deltage i samfundet uanset alder og fysisk formåen.
 

Metode

For at opnå Design for Alle i slutproduktet, arkitekturen, udearealer, digitale og fysiske produkter og services, transport mv. skal brugere, herunder brugere med funktionsnedsættelse, involveres. Det indebærer en bevidst brug af analyse af menneskers behov og ønsker og kræver brugerinvolvering, kendskab til standarder og dialog med leverandører, designere og udviklere i alle faser af designprocessen.
 

Terminologi

I Danmark benyttes primært termen Design for Alle (DfA). Finnerne og svenskere anvender også Design for Alle, hvorimod nordmændene har valgt termen universel udformning. Universal Design (UD) er den amerikanske terminologi, men de benytter nu oftere og oftere DfA. I England bruger man Inclusive Design.

UD – i den amerikanske version – har primært fokuseret på tilgængelighed – de fysiske barrierer i samfundet, hvor Design for Alle har et langt bredere fokus, der ser på og inddrager strategierne og anbefalingerne inden for digital of fysisk tilgængelighed.
 

Medlemmer og arrangementer

Netværket Design for Alle har i dag godt 35 medlemmer (november 2018), der tæller: designere, arkitekter, konsulenter, brugere, små, mellemstore og store virksomheder, uddannelsesorganisationer, bruger- og handicaporganisationer, kommuner m.v.

Vi holder gå-hjem-møder og forsøger her at bruge den ekspertise der er blandt medlemmerne. Det gælder inden for arkitektur, udemiljø, transport, produkter, it- og teknologi, strategiarbejde mv. Bestyrelsen er altid modtagelig for forslag – send en mail til: info@design-for-alle.dk