Indkaldelse til generalforsamling 5.2 2020

Onsdag den 5. februar 2020 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling

Kl. 15.00 -18.30 i Akademikernes hus, Peter Bangs Vej 30 st. – lokale 6/7, 2000 Frederiksberg

Fagligt indlæg 15:00 – 16:15

Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg af: Arkitekt Per Ravn fra Cubo fortæller om erfaringer med brugerinddragelse i forbindelse med at opføre store nye bygninger og om, hvordan man kan bruge, de erfaringer man høster i andre sammenhænge med andre bygherrer.

Cubo er et arkitektfirma, som blev stiftet i 1992, og som har budt ind på mange konkurrencer, og de har også vundet mange arkitektkonkurrencer. Firmaet løser især opgaver inden for sundheds-, uddannelse- og kulturbyggeri i den offentlige sektor. I disse år har tegnestuen meget travlt, da mange af kulturens attraktioner står overfor at udvide med nye bygninger, der tilgodeser både tilgængelighed, bæredygtighed og fleksibilitet i den arkitektoniske løsning fx Nyborg Slot. Tegnestuen har også løst adskillige opgaver i Norge.

Cubo står også bag Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, hvor 32 handicaporganisationer har deres sekretariater. Husets tilblivelse betød, at tegnestuen samarbejdede med mange forskellige brugergrupper og lyttede til ønsker og forslag. På den måde fik tegnestuen mange erfaringer, ikke mindst med mennesker med handicap og deres behov – og det hele mundede ud i verdens mest tilgængelige kontorhus, som er præget fra kælder til kvist af universelt design.

Ordinær generalforsamling: kl. 16.30 -18.30

STIL OP TIL BESTYRELSEN OG DELTAG I DEBATTEN OM DIT NETVÆRKS FREMTID!

Der er i år 1 ledig plads i netværket Design for Alles bestyrelse. Gennem deltagelse i bestyrelsen kan du være med til at påvirke et spændende arbejde med det formål at fremme Design for Alle og inkluderende design til gavn for alle borgere, foreninger og samfund. Dagligt ekskluderes en, vi kender fra at deltage i hverdagslivet digitalt, fysisk eller socialt, derfor vigtigt at vi ind tænker mennesker med nedsat mobilitet og ældre i vores slutbrugerløsninger.

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
 5. Godkendelse af regnskab for 2019
 6. Godkendelse af budget for 2020
 7. Valg af bestyrelse. På valg er: For 2 år: Hans Chr Kirketerp-Møller, Bente Rødsgaard og Villads Bach Petersen
 8. Evt.

Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 4 stk. 5. være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før Generalforsamlingen dvs. tirsdag den 24. januar 2019 på e-mail: hck@806010.dk

Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter kan læses på Design for Alles hjemmeside.

Det er gratis at deltage; men vær rar at tilmelde jer, så vi kender dels deltagertallet til det faglige indlæg dels antallet af medlemmer, der deltager i generalforsamlingen. – På forhånd tak.

Venlig hilsen og på godt gensyn! Design for Alle

På bestyrelsens vegne: Kontakt: Hck@806010.dk Tlf. 22211435

Hans Chr Kirketerp-Møller , Formand

13. juni kl. 15:00-17:00 Kom med til fyraftensmøde ved “Stranden”

Skal du med til fyraftensmøde i Charlottenlund på “Stranden” og høre om hvordan denne er et udtryk for universelt design?

Fra strand til moderne strandpark

Dansk Handicap Forbund har sin egen private strand i Charlottenlund lidt nord for København, som blot hedder ”Stranden”. Den har siden 1950erne været et fristed for forbundets medlemmer. I 2014 blev hele området oversvømmet i forbindelse med stormen Bodil. Ødelæggelserne var betydelige og bredte sig over et stort område, så noget måtte gøres. A. P. Møller Fonden, som forbundet oprindeligt fik Stranden af, kom forbundet til undsætning, og der blev indledt et samarbejde med A.P. Møller Fonden og landskabsarkitektfirmaet Kragh & og Berglund om både kystsikring og opgradering af udendørsarealerne.

Det har ikke været let, saltvand og sand er besværligt at have med at gøre for både et anlæg, planter og mennesker. Heldigvis lykkedes det, og hele anlægget er udtryk for universelt design.

Programmet

 • Vi mødes, så vi er klar til kl. 15:00.
 • På dette fyraftensmøde kan du møde repræsentanter fra landskabsarkitektfirmaet Kragh & Berglund og fra Strandens brugergruppe.
 • Vi vil byde på en kop kaffe og kage efter mødet.

Praktisk info

Tid: Torsdag den 13. juni 2019 kl. 15.00 -17.00.

Sted: “Stranden”, Strandvejen 142C, 2920 Charlottenlund.

Kontakt: Bente Rødsgaard
For spørgsmål:
Mail: bente@danskhandicapforbund.dk
Mobil: 21 71 68 41

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af netværket Design for Alle (se her, om din organisation eller du selv er på listen over medlemmer).
For ikke-medlemmer er prisen 100 kr., som skal betales ved tilmeldingen, til MobilePay: 22211435. Skriv ”Stranden” på overførslen.

19. marts kl. 15:30-18:30 DESIGNSALON og Design for Alle inviterer til netværksarrangement i Aarhus hos DokkX

Design for Alle har sammen med Designsalon fået mulighed for at tilbyde et netværksarrangement/gå hjem møde i Århus den 19. marts 2019 kl.15:30 – 18:30 hos DokkX. Vi håber mange har lyst til at deltage – vær opmærksom på at tilmeldingen skal ske til Designsalon v/Mette mb@designsalon.dk, senest den 8. marts og der gælder et først til mølle princip. Da der kun er plads til 32 deltagere.

Hans Chr Kirketerp-Møller, Formand Design for Alle 

DokkX – Centrum for velfærds- og frihedsteknologi 
Kirsten Rud Bentholm, projektleder hos DokkX, inviterer os indenfor og viser os de mange velfærdsteknologiske løsninger, fortæller om stedet, og hvordan de arbejder med brugerfeedback og produktudvikling. 

DokkX er en strategisk satsning på tværs af de fem magistratsafdelinger og tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes vision om at være førende indenfor anvendelse af velfærdsteknologi. DokkX er et nytænkende udviklingscenter for velfærdsteknologi og digitale løsninger, der ligger strategisk på DOKK1. Borgerne har her en ny mulighed for at komme og se, føle, røre, lege og afprøve teknologiske redskaber og hjælpemidler. 

DokkX danner rammerne for et innovativt udviklingsmiljø, hvor der skabes mulighed for samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner, Aarhus Kommune og borgerne. 

Programmet

Kl.15.30: Velkommen 

Kl. 15.45: Kirsten Rud Bentholm og Mie Ryø Mathiesen fortæller om stedet og viser rundt 

Kl.17:30: Sandwich og snak 

Kl. 18.30: Tak for i aften

Praktisk info

Hvornår: 19. marts klokken 15.30 til ca. 18.30 

Hvor: DokkX, niveau 2.2, DOKK1 – Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C 

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af Design for Alle og DESIGNSALON.
Det koster kr. 250,- for ikke-medlemmer og kr. 50,- for studerende. 

Der er et begrænset antal pladser og medlemmer af Design for Alle og DESIGNSALON har derfor førsteret.

Tilmeldingsfrist senest den 8. marts til Mette på: mb@designsalon.dk. Husk at skrive om du er medlem af Design for Alle eller DESIGNSALON . 

Privatlivspolitik 

Ved tilmelding til arrangementet giver du samtidigt samtykke til at vi behandler dine personoplysninger. 

Læs vores Privatlivspolitik her

7. februar kl. 15-18:30 Generalforsamling i Design for Alle

Torsdag den 7. februar 2019 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling kl. 15 – 18:30 hos Siteimprove – Sankt Annæ Plads 28, 4. sal, DK-1250 København K.

15:00 – 16:15
Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg fra DR’s redaktion for tilgængelighed og mangfoldighed, der arbejder med, at alle kan have udbytte af og kan se sig selv i DR’s indhold. 

16.30 – 18:30  
Ordinær generalforsamling

STIL OP TIL BESTYRELSEN OG DELTAG I DEBATTEN OM DIT NETVÆRKS FREMTID!  
Der er i år x ledig plads i netværket Design for Alles bestyrelse. Gennem deltagelse i bestyrelsen kan du være med til at påvirke et spændende arbejde med det formål at fremme Design for Alle og inkluderende design til gavn for alle brugere, borgere, forretning og samfund. Dagligt ekskluderes en, vi kender fra at deltage i hverdagslivet digitalt, fysisk eller socialt, derfor er det vigtigt, at vi også ind tænker mennesker med nedsat mobilitet og ældre i slutbruger løsningen.

Dagsorden for generalforsamling:  

 1. Valg af dirigent  
 2. Valg af referent 
 3. Godkendelse af formandens beretning  
 4. Godkendelse af reviderede vedtægter – sendes ved tilmelding  
 5. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne 
 6. Godkendelse af regnskab for 2018 – sendes ved tilmelding  
 7. Godkendelse af budget for 2019 – eftersendes 
 8. Valg af bestyrelse. På valg er:
  For 2 år: Anne Thyme Nørregaard, Lars Holm Sørensen og Katrine Jørgensen    
 9. Evt.   

Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 4 stk. 5. være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen dvs. tirsdag den 24. januar 2019 på e-mail: hck@806010.dk 

Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.  

Foreningens vedtægter kan læses på Design for Alles hjemmeside.   

Det er gratis at deltage; men vær rar at tilmelde jer, så vi kender dels deltagertallet til DR’s faglige indlæg dels antallet af medlemmer, der deltager i generalforsamlingen.
På forhånd tak.

Venlig hilsen og på godt gensyn!

Design for Alle
På bestyrelsens vegne:
Hans Chr Kirketerp-Møller, formand

Kontakt: 
hck@806010.dk
Tlf: +45 22 21 14 35

29. november kl. 15-17 Oplæg ”Tilgængelighed i et bureau-perspektiv”

Skal du med til et spændende og lærerigt oplæg om tilgængelighed? Så sæt kryds i kalenderen torsdag den 29. november, hvor Heidi Mønnike Jørgensen, UX Lead & Strategist hos Adapt, og Mads Thines, Frontend Developer hos Adapt, vil holde et oplæg om tilgængelighed i et bureau-perspektiv.

Oplægget vil være relevant for dig, hvis du interesserer dig for at vide hvorfor tilgængelighed er en god forretning, og vil vide hvordan du kommer fra at vide noget om tilgængelighed til rent faktisk at gøre noget ved det på dit website. Du arbejder måske som digital redaktør, digital ansvarlig, UX-designer eller noget helt fjerde.

Programmet

 • Velkomst
 • Intro til Adapt
 • Forretningsperspektiver ved tilgængelighed
 • Sådan arbejder du med tilgængelighed

Hvis du har lyst til at:

 • Få viden om hvorfor tilgængelighed er en god forretning.
 • Få konkrete tips og værktøjer til, hvordan du kan identificere tilgængelighedsudfordringer på dit website – og komme i gang med arbejdet og optimeringen af dit website.

  …Så lyder det som noget for dig.

Udfyld formularen og tilmeld dig nedenfor.

Praktisk info

Tid: Torsdag den 29. november 2018 kl. 15.00 -17.00.

Sted: Adapt, Langebrogade 6E, 2. sal, 1411 København K.

Kontakt: Heidi Mønnike Jørgensen, UX Lead & Strategist hos Adapt
For spørgsmål: heidi.joergensen@adaptagency.com

Pris:
Arrangementet er gratis for medlemmer af netværket Design for Alle (se her, om din organisation eller du selv er på listen over medlemmer).

For ikke-medlemmer er prisen 100 kr., som skal betales ved tilmeldingen, til MobilePay: 22211435. Skriv ”Adapt” på overførslen.
Du kan også melde dig ind i Design for Alle og få gratis adgang til alle netværkets arrangementer i et helt år. Prisen er kun 375 kr. om året for et personligt medlemsskab og 900-2.250 kr. om året for en hel organisation, alt efter antal ansatte.

6. november kl. 15-17 Kom med til rundvisning i BLOX

Skal du med til rundvisning i den nye markante bygning i København, BLOX?

Design For Alle arrangerer d. 6. november en rundvisning i BLOX, som vil være relevant for dig, hvis du interesserer dig for universelt design og brugerinddragelse.

Med BLOX har Realdania skabt hele Danmarks verden for arkitektur, design og nye ideer. En destination, der samler byen og havnen. Her kan man blandt andet bo, spise, træne, gå på arbejde eller se udstilling i Dansk Arkitektur Center.    

Programmet

 • Vi mødes i receptionen, så vi er klar til rundvisning kl. 15:00. 
 • Rundvisning på BLOX med henblik på at vide noget om bygningen, og hvordan man har arbejdet med universel design, så alle kan færdes i bygningen.
 • Vi skal besøge Dansk Arkitektur Center og se udstillingen.
 • Vi vil byde på en kop kaffe og kage.


En repræsentant fra bygherren Realdania vil være med til at rundvise i bygningen. Dette er normalt ikke er en del af de ordinære rundvisninger, men eksklusivt for Design for Alles medlemmer.    

Lyder det som noget for dig?

Hvis du har lyst til at komme bag facaden på en ny spektakulær bygning, så tilmeld dig nedenfor. 

Praktisk info

Tid: Tirsdag den 6. november 2018 kl. 15.00 -17.00.

Sted: BLOX; Bryghuspladsen, 1473 København K.
BLOX Parkering, Vester Voldgade 129, 1552 KBH V.

Kontakt: Bente Rødsgaard
For spørgsmål:
Mail: bente@danskhandicapforbund.dk
Mobil: 21 71 68 41

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af netværket Design for Alle (se her, om din organisation eller du selv er på listen over medlemmer).
For ikke-medlemmer er prisen 100 kr., som skal betales ved tilmeldingen, til MobilePay: 22211435. Skriv ”BLOX” på overførslen.

April 18, 15-17: “A sneak peek at WCAG 2.1”

Already this summer, we expect that the new version of Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 will be an official recommendation from the web standards organisation W3C.

Stein Erik Skotkjerra is Lead Accessibility Strategist with Siteimprove and is part of the W3C working groups that is currently working on the new WCAG 2.1. Stein Erik will on April 18 tell all about the new WCAG standard.

Get an answer to these questions and more:

 • What will the new standard contain?
 • How is it different from the previous version?
 • Which version should I follow?

This presentation will be relevant for anyone working with digital products or services, and particularly relevant for anyone working with content for mobile devices, since the new standard have a special focus on mobile.

Practical information

Language: English (but with possibility for questions and discussions in Danish)

Time: Wednesday April 18, 2018, from 15.00-17.00

Place: Siteimprove, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K

Price: The event is free for members of the network Design for Alle (check here to see if your organisation is on the members list). 
For non-members the price is 100 kr., to be paid with sign-up to MobilePay: 24 68 87 89. Write WCAG 2.1 on the transfer.

Contact: If you have any questions, please reach out to Anne Thyme Nørregaard on ath@siteimprove.com or mobile: 23 28 53 91.

Referat fra Generalforsamling i Design for Alle 2018

Tid og Sted

Tirsdag 27. februar 2018
kl. 16.30-18.00
hos Siteimprove, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K

Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
 5. Godkendelse af regnskab for 2017
 6. Godkendelse af budget for 2018
 7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem
 8. Valg af bestyrelse. På valg er:
  1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Christian Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam
 9. Evt.

1. Valg af dirigent

Anne Thyme Nørregaard

2. Valg af referent

Anne Thyme Nørregaard

3. Godkendelse af formandens beretning

Se vedhæftede

Desuden en opfordring til at medlemmerne byder ind med ideer til arrangementer/oplæg

Beretning godkendt

4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne

Ingen forslag modtaget

5. Godkendelse af regnskab for 2017

Godkendt

6. Godkendelse af budget for 2018

Godkendt

7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem

Karin Bendixen er kåret som æresmedlem og har fået et bevis på sit æresmedlemskab

8. Valg af bestyrelse. På valg er:

 • 1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Christian Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  • Bente Rødsgaard genvalgt
  • Hans Christian Kirketerp-Møller genvalgt
  • Villads Bach Petersen valgt ind i bestyrelsen
 • 2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam
  • Katrine Jørgensen valgt ind i bestyrelsen

9. Evt.

Der blev under dette punkt brainstormet på:

 • Ideer til rekruttering
 • Ideer til arrangementer
 • Ideer til nye medlemmer

Referat: Anne Thyme Nørregaard

Fyraftensmøde hos SBi den 22. marts kl. 15.00-17.00

Kom til fyraftensmøde og få styr på begreberne universel design og tilgængelighed

Universel design og tilgængelighed er to begreber, man ofte hører om. Men hvad dækker begreberne?  I arkitekt- og designkredse bruger man tit nogle begreber, som man tror, alle ved, hvad dækker, men er det sandt? Er tilgængelighed fx noget helt andet end universel design?

Vi skal denne gang på besøg hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet i Sydhavnen København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København S.

Her vil seniorforsker Camilla Ryhl og civilingeniør Søren Ginnerup gøre os alle klogere på begreberne. Ved samme lejlighed får du også mulighed for at høre, hvad man lærer på masteruddannelsen for universel design og tilgængelighed, og hvordan det går kandidaterne efter endt uddannelse.

Med andre ord er der lagt op til en spændende eftermiddag med mulighed for at få sat nogle vigtige begreber på plads.

Praktisk info

Tid: Torsdag den 22. marts kl. 15.00-17.00

Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet i Sydhavnen København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København S.

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af netværket Design for Alle (se her, om din organisation eller du selv er på listen over medlemmer).
For ikke-medlemmer er prisen 100 kr., som skal betales ved tilmeldingen, til MobilePay: 24 68 87 89. Skriv ”SBi” på overførslen.

27. februar: Generalforsamling i Design for Alle

Tirsdag den 27. februar 2018 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling kl. 15 -18 hos SiteimproveSankt Annæ Plads 28, DK-1250 København K.

15:00 – 16:15: “Digitale løsninger og innovation for alle”

Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg kl. 15.15-16.15, hvor Kasper Nizam, direktør i Social Digital vil zoome ind på:  

 • Nye digitale trends og løsninger, som kan indebære større inklusion af mennesker med særlige behov og på lige fod med andre i samfundet
 • Nye metoder til at skabe analoge og digitale løsninger, der er designet til gavn for alle.

Kasper Nizam vil give eksempler på nye digitale værktøjer, der er designet for alle og præsentere metoden ‘Social Design Sprint’, som en ny måde at inddrage slutbrugere og videnshavere på med henblik på at designe værdifulde løsninger, som giver mening i brugerens hverdag.

Kasper er mangeårig social innovatør og har i mere end 10 år arbejdet med digitale implementerings- og innovationsprojekter for at skabe sociale forandringer hos udsatte og handicappede mennesker.           

Se mere om Kasper og Social Digital på www.socialdigital.dk og på sociale medier:

Ordinær generalforsamling: kl. 16:30 -18.00

STIL OP TIL BESTYRELSEN OG DELTAG I DEBATTEN OM DIT NETVÆRKS FREMTID!

Der er i år en ledig plads i netværket Design for Alles bestyrelse. Gennem deltagelse i bestyrelsen kan du være med til at påvirke et spændende arbejde med det formål at fremme Design for Alle og inkluderende design til gavn for alle brugere, borgere, forretning og samfund. Dagligt ekskluderes en, vi kender, fra at deltage i hverdagslivet digitalt, fysisk eller socialt, derfor er det vigtigt, at vi også indtænker mennesker med nedsat mobilitet og ældre i slutbrugerløsningen.

Dagsorden for generalforsamling

 1.  Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
 5. Godkendelse af regnskab for 2016
 6. Godkendelse af budget for 2017
 7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem.
 8. Valg af bestyrelse. På valg er:
  1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Chr Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam,
 9. Evt. 

Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 4 stk. 5. være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før Generalforsamlingen dvs. tirsdag den 13. februar 2018 på e-mail: hck@dsb.dk  

Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter kan læses på Design for Alles hjemmeside. 

Det er gratis at deltage; men vær rar at tilmelde jer via formularen nedenfor, så vi kender dels deltagertallet til Kasper Nizam faglige indlæg dels antallet af medlemmer, der deltager i generalforsamlingen. – På forhånd tak.

Venlig hilsen og på godt gensyn!

Design for Alle
På bestyrelsens vegne:
Hans Chr Kirketerp-Møller, formand

Kontakt:
hck@dsb.dk
Tlf: +45 24 68 87 89   

www.design-for-alle.dk