7. februar kl. 15-18:30 Generalforsamling i Design for Alle

Torsdag den 7. februar 2019 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling kl. 15 – 18:30 hos Siteimprove – Sankt Annæ Plads 28, 4. sal, DK-1250 København K. 15:00 – 16:15 Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg fra DR’s redaktion for tilgængelighed og mangfoldighed, der arbejder med, at alle kan have udbytte af og kan se sig selv i…

Referat fra Generalforsamling i Design for Alle 2018

Tid og Sted Tirsdag 27. februar 2018kl. 16.30-18.00hos Siteimprove, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K Dagsorden for generalforsamling Valg af dirigent Valg af referent Godkendelse af formandens beretning Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne Godkendelse af regnskab for 2017 Godkendelse af budget for 2018 Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem Valg af bestyrelse.…

27. februar: Generalforsamling i Design for Alle

Tirsdag den 27. februar 2018 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling kl. 15 -18 hos Siteimprove – Sankt Annæ Plads 28, DK-1250 København K. 15:00 – 16:15: “Digitale løsninger og innovation for alle” Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg kl. 15.15-16.15, hvor Kasper Nizam, direktør i Social Digital vil zoome ind på:   Nye…

1. februar kl. 15-17: Interessegruppen for Digital Tilgængelighed præsenterer ”Analytics og tilgængelighed”

Interessegruppen for Digital Tilgængelighed får besøg fra London af Bryn Anderson, Digital Inclusion Consultant hos Siteimprove, som vil udforske business casen for digital tilgængelighed. Lige nu er der i Danmark stort fokus på de krav lovgivningen stiller til digital tilgængelighed på websites og i apps. Men hvordan hænger lovgivningskrav sammen med de parametre, som vi…

Velkommen til et nyt år i Design for Alle

Kære medlemmer af Design for Alle, Jeg synes, at vi i Design for Alle i 2017 er nået godt omkring både temaer og emner på vores gå-hjem- møder. Vi har i årets løb fx set på  digitale design udfordringer, brugerbehov og implementering af design for alle i store projekter som Metro og Letbane. Nederst har…

Gå-hjem møde torsdag den 7. december 2017 kl. 15.00 – 17.00

Hør om Metroprojektet og tilgængelighed. På mødet vil arkitekt Jesper Malmkjær fra Metroselskabet og Hovedstadens Letbane fortælle om hvor langt fremme Metro projektet er, og hvilke design- og tilgængelighedsmæssige løsninger, der er opnået, og hvilke der er i støbeskeen, inden ringmetroen åbner i 2019.  På mødet kan du opleve mock-uppen af  ”letbane stationen”, og blive…

Gå-hjem-møde 15. november i Handicaporganisationernes Hus

Hvordan opleves tilgængelighed ud fra et handicapsynspunkt? Og hvordan arbejder man med tilgængelighed strategisk og politisk? Mødet foregår i verdens mest tilgængelige kontorhus, nemlig Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Oplægsholder er Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer og Dansk Blindesamfund. På mødet vil han fortælle om mennesker med handicap og deres synspunkter om…