7. februar kl. 15-18:30 Generalforsamling i Design for Alle

Torsdag den 7. februar 2019 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling kl. 15 – 18:30 hos Siteimprove – Sankt Annæ Plads 28, 4. sal, DK-1250 København K.

15:00 – 16:15
Generalforsamlingen vil starte op med et spændende fagligt indlæg fra DR’s redaktion for tilgængelighed og mangfoldighed, der arbejder med, at alle kan have udbytte af og kan se sig selv i DR’s indhold. 

16.30 – 18:30  
Ordinær generalforsamling

STIL OP TIL BESTYRELSEN OG DELTAG I DEBATTEN OM DIT NETVÆRKS FREMTID!  
Der er i år x ledig plads i netværket Design for Alles bestyrelse. Gennem deltagelse i bestyrelsen kan du være med til at påvirke et spændende arbejde med det formål at fremme Design for Alle og inkluderende design til gavn for alle brugere, borgere, forretning og samfund. Dagligt ekskluderes en, vi kender fra at deltage i hverdagslivet digitalt, fysisk eller socialt, derfor er det vigtigt, at vi også ind tænker mennesker med nedsat mobilitet og ældre i slutbruger løsningen.

Dagsorden for generalforsamling:  

 1. Valg af dirigent  
 2. Valg af referent 
 3. Godkendelse af formandens beretning  
 4. Godkendelse af reviderede vedtægter – sendes ved tilmelding  
 5. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne 
 6. Godkendelse af regnskab for 2018 – sendes ved tilmelding  
 7. Godkendelse af budget for 2019 – eftersendes 
 8. Valg af bestyrelse. På valg er:
  For 2 år: Anne Thyme Nørregaard, Lars Holm Sørensen og Katrine Jørgensen    
 9. Evt.   

Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 4 stk. 5. være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen dvs. tirsdag den 24. januar 2019 på e-mail: hck@806010.dk 

Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.  

Foreningens vedtægter kan læses på Design for Alles hjemmeside.   

Det er gratis at deltage; men vær rar at tilmelde jer, så vi kender dels deltagertallet til DR’s faglige indlæg dels antallet af medlemmer, der deltager i generalforsamlingen.
På forhånd tak.

Venlig hilsen og på godt gensyn!

Design for Alle
På bestyrelsens vegne:
Hans Chr Kirketerp-Møller, formand

Kontakt: 
hck@806010.dk
Tlf: +45 22 21 14 35