Mød bestyrelsen

Bestyrelsen i 2018 : Hans Christian Kirketerp-Møller (formand), Anne Thyme (næstformand), Lars Holm Sørensen (webmaster), Bente Rødsgaard, Villads Bach Petersen og Katrine Jørgensen.

Følgende bestyrelse er valgt for 2018:

Hans Christian Kirketerp-Møller

Hans Chr Kirketerp-Møller blev indvalgt til Design for Alles bestyrelse i 2014, og er i 2015 valgt som formand for bestyrelsen.

Hans Chr er cand.arch og HD i organisation og ansat som chefkonsulent i DSB med ansvaret for DSB’s tilgængelighed. Hans Chr har siden midt 90’erne arbejdet med tilgængelighedsområdet både internt i DSB som internationalt gennem deltagelse i arbejdsgrupper og i EU arbejdet med at udforme minimums krav for tilgængeligheden på jernbaneområdet – infrastruktur som togmateriel, samt været en del af det fælles europæiske standardiseringsarbejdet omkring harmoniseringen af standarderne for tilgængelighed i EU på nationalstatsniveau.

Hans Chr er herudover formand for ”DSB’s” Handicappanel, hvor repræsentanter handicaporganisationerne og trafikoperatørerne mødes 4 gange årligt og drøfter gennemførte eller planlagte tiltag, der understøtter tilgængeligheden til kollektivtransport for personer med nedsat mobilitet,suppleret med en løbende dialog med handicaporganisationerne om nye design eller tiltag f.eks. indretning af nye tog, udlægning af ledelinjer, ibrugtagning af rejsekortet mm.

Bente Rødsgaard

Bente er redaktør af Handicap-nyt, som er Dansk Handicap Forbunds medlemsblad. Hun har i mange år interesseret sig for “Design for alle”  og har som journalist skrevet om tilgængelighedsområdet i en lang årrække. Fx reportager hvor nye offentlige byggerier anmeldes og vurderes ud fra tilgængeligheden for mennesker med bevægelseshandicap. I Dansk Handicap Forbund arbejder hun tæt sammen med forbundets udvalg for tilgængelighed.  

Villads Bach Petersen

Villads er projektleder i socialforvaltningens digitaliseringskontor i Københavns Kommune, hvor han arbejder med digitalisering og velfærdsteknologi. Villads er optaget af, hvornår og hvordan IT kan og skal skabe nye muligheder for deltagelse, herunder særligt hvordan IT kan imødekomme menneskers behov i et samfund med stigende digitalisering.Villads har gennem flere år arbejdet med IT til mennesker med funktionsnedsættelser bredt på socialområdet med særlig fokus på at øge livskvalitet. Bl.a. gennem udviklings- og implementeringsprojekter i samarbejde med mennesker med funktionsnedsættelser, produktudviklere, kommuner, forskere og interesseorganisationer. Han har stort kendskab til behov, udvikling og anvendelsesmuligheder for IT og digitale redskaber bredt på socialområdet. Villads er uddannet cand.it fra IT-universitetet i København.

Asbjørn Fangel-Hansen

Asbjørn er cand.comm og arbejder som seniorkonsulent i Diversa, hvor han blandt andet rådgiver, underviser og udarbejder tilgængelighedsanalyser indenfor digital tilgængelighed. Asbjørn har tidligere beskæftiget sig med tilgængelighed i flere myndigheder i centraladministrationen.