Design for alle. Referat generalforsamling 2022

Redaktør Bente Rødsgaard      Design for alles generalforsamling 28.2 2022 Dagsorden for generalforsamling 2022 1. Valg af dirigent   2. Valg af referent 3. Godkendelse af formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab for 2021 5. Godkendelse af budget for 2022 6. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne 7. Valg af bestyrelse. På valg er: For 2…