Referat fra Design for Alles generalforsamling

Tid og Sted: Onsdag den 23. januar 2017 Kl. 16-18 hos DSB, Telegade 2, Taastrup.  Dagsorden for generalforsamling: Valg af dirigent. Valg af referent.  Præsentation af nyt logo og hjemmeside. Godkendelse af formandens beretning. Godkendelse af regnskab for 2016. Godkendelse af budget for 2017. Vedtægtsændringer. Valg af bestyrelse. Evt. 1) Valg af dirigent Kasper Nizam. …