1. februar kl. 15-17: Interessegruppen for Digital Tilgængelighed præsenterer ”Analytics og tilgængelighed”

Interessegruppen for Digital Tilgængelighed får besøg fra London af Bryn Anderson, Digital Inclusion Consultant hos Siteimprove, som vil udforske business casen for digital tilgængelighed.

Lige nu er der i Danmark stort fokus på de krav lovgivningen stiller til digital tilgængelighed på websites og i apps.

Men hvordan hænger lovgivningskrav sammen med de parametre, som vi normalt måler online success efter?

Normalt måler vi digital succes efter, om vores brugere har succes med at gennemføre de user journeys, vi har tilrettelagt for dem.

Så skulle vi ikke kigge på, hvordan vi ved hjælp af vores webanalytics-værktøjer kan bygge business casen for digital tilgængelighed?

Bryn vil i sit oplæg bl.a. komme ind på sammenhængen mellem tilgængelighed og…

 • bedre user experience
 • konverteringsrate optimering
 • dit digitale omdømme 

Efter Bryn’s oplæg vil vi gerne give mulighed for at du kan få lov til at diskutere konkrete business cases for din egen organisation og give input til de andre deltagere.

Er det her relevant for mig?

Kom til dette arrangement hvis du…

 • Producerer digitale løsninger, fx i et digitalt bureau
 • Er ansvarlig for en eller flere websites, apps eller andre digitale løsninger
 • Medvirker i den daglige drift af digitale løsninger, fx som webredaktør

… og du enten…

 • Vil vide, om det kan betale sig for dig at arbejde med digital tilgængelighed, 
 • Gerne vil overbevise din chef om, at det kan betale sig at arbejde med digital tilgængelighed, eller
 • Er underlagt kravet til tilgængelighed på offentlige websites, og lige så godt synes, at du kan sikre maksimalt udbytt  af de ændringer, I alligevel skal til at implementere på websites og i apps.

Praktisk info

Sprog: Bemærk, at Bryn Andersons oplæg vil være på engelsk.

Tid: Torsdag den 1. februar 2018 kl. 15.00 -17.00.

Sted: Siteimprove, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K.

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af netværket Design for Alle (se her, om din organisation eller du selv er på listen over medlemmer).
For ikke-medlemmer er prisen 100 kr., som skal betales ved tilmeldingen, til MobilePay: 24 68 87 89. Skriv ”Analytics” på overførslen.

Velkommen til et nyt år i Design for Alle

Kære medlemmer af Design for Alle,

Jeg synes, at vi i Design for Alle i 2017 er nået godt omkring både temaer og emner på vores gå-hjem- møder. Vi har i årets løb fx set på  digitale design udfordringer, brugerbehov og implementering af design for alle i store projekter som Metro og Letbane.

Nederst har vi et tilbageblik på 2017s mødetilbud/aktiviteter for medlemmerne, som nu er understøttet af en velfungerende hjemmeside samt Facebook-aktivitet med mange gode og løbende opdateringer og nyheder. Siden er velbesøgt, og I må meget gerne dele siden med jeres medarbejdere og kollegaer.

Vi har nu afsluttet vores overførsel af Design for Alles regnskabs og medlemsstyring til vores nye regnskabsansvarlige Anne-Marie Sejr, som nu har igangsat udsendelse af kontingentopkrævningerne for 2018.

Husk Design for Alles generalforsamling 2018 tirsdag den 27. februar kl. 15.00-18.00. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Generalforsamlingen vil have et stærkt fagligt indlæg  kl. 15.00-16.30, hvor Kasper Nizam, m.fl. fra firmaet Social Digital vil fortælle om, hvordan man kan sætte fokus på fysiske som digitale værktøjer, som kan støtte medborgere med et kognitivt handicap. Et område som er under udvikling og ret nyt i digital henseende.

På generalforsamlingen vil vi også præsentere vores samlede Gå-hjem-møde-program for 2018 – har I/du en ide til et tema eller virksomhedsbesøg, hører vi meget gerne herom.

Allerede nu kan vi annoncere de første tre arrangementer om digital tilgængelighed i foråret 2018.

1. februar kl. 15-17: Interessegruppen for Digital Tilgængelighed præsenterer ”Analytics og Tilgængelighed”

Interessegruppen for Digital Tilgængelighed får besøg fra London af Bryn Anderson, Digital Inclusion Consultant hos Siteimprove, som vil udforske business casen for tilgængelighed.
Bryn stiller spørgsmålet: “How can usability insights drive online user experience optimisation, increase conversions, and help manage your digital reputation.”

Bemærk, at oplægget vil være på engelsk.

Sted: Siteimprove, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K

18. april kl. 15-17: Interessegruppen for Digital Tilgængelighed præsenterer ”Et smugkig på WCAG 2.1”

Allerede i sommeren 2018 forventes det at den nye version af Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 vedtages som en official anbefaling fra webstandardorganisationen W3C.

Stein Erik Skotkjerra er Lead Accessibility Strategist hos Siteimprove og sidder med i den W3C-arbejdsgruppe, der arbejder på WCAG 2.1 standarden. Stein Erik vil den 18. april fortælle om den nye WCAG-standard. Få bl.a. svar på:

 • Hvad kommer den nye standard til at indeholde?
 • Hvordan adskiller den sig fra den tidligere version?
 • Hvilken version bør man følge?

Oplægget vil være relevant for alle, der arbejder med digitale produkter eller services, og særligt relevant for folk, der arbejder med indhold til mobile enheder, da der i den nye standard er et særligt fokus på dette område.

Sted: Siteimprove, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K

17. maj: Global Accessibility Awareness Day (GAAD)

Global Accessibility Awareness Day sætter for syvende år I træk fokus på vigtigheden af digital tilgængelighed.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan benytte dig af udbuddet af events og webinarer på denne dag.

Bemærk: Ny lovgivning for tilgængelighed på offentlige websites og apps træder i kraft 23. september 2018

EU-direktivet om tilgængelighed på offentlige websites og apps er lige nu ved at blive implementeret i dansk lovgivning. Den nye lov træder i kraft den 23. september 2018, og det stiller krav til både myndigheder og leverandører.

Design for Alle følger lovgivningsarbejdet tæt, og Interessegruppen for Digital Tilgængelighed regner med at kunne tilbyde adskillige arrangementer i 2018 med netop dette tema.

Information om konference

Design for alle vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på en konference som Social Digital afholder i  det nye år! Onsdag den 17. januar 2018 er en konference om den Fælles Digital Fremtid hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense i samarbejde med Welfare Tech. 

Formålet med konferencen er at sætte fokus på, hvordan fremtidens digitale muligheder kan forbedre livskvaliteten for borgere med handicap og social udsathed. 

Målgruppen for konferencen er beslutningstagere i kommuner og regioner, brugerorganisationer og NGO’er samt fonde og IT-virksomheder, der udvikler løsninger på socialområdet.       

Du får oplæg fra bl.a.:

 • Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer
 • Andreas Hjorth Frederiksen, projektdirektør i tænketanken Mandag Morgen (pr. 1. dec.17) og tidl. programchef i Egmont Fonden og leder af udviklingsbureauet Social+
 • Susanna Laurin, CEO i svenske Funka og ekspert i EUs kommende webdirektiv med nye krav til digital tilgængelighed
 • Morten Hjelholt, forsker i det inkluderende digital samfund på IT-Universitetet
 • Anders Justian, designchef i Social Digital om fremtidens digitale løsninger til borgere med handicap og social udsathed.

… og mange flere spændende oplæg og workshops.

Du kan se program og læse mere om konferencen her: www.socialdigital.dk/faellesdigitalfremtid 

Du kan også købe din billet her: https://faellesdigitalfremtid.nemtilmeld.dk/ 

Det koster 1.000 kr. eks. moms at deltage i Fælles Digital Fremtid. 

Oversigt over afholdte aktiviteter og møder i 2017

21/11 2017

Gå hjem møde 7. december hos Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. 
Læs her >>

31/10 2017

Gå hjem møde 15. november i Handicaporganisationernes Hus
Læs her >>

11/5 2017

Hør hvordan Rejseplanen arbejder med sikring af digital tilgængelighed.
Læs her >>

25/1 2017

Webtilgængelighed for frontend-udviklere.

23/1 2017

Oplæg om DSB Design og generalforsamling 2017.
Læs her >>

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår,

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Hans Chr Kirketerp-Møller
Formand Design for Alle

Gå-hjem møde torsdag den 7. december 2017 kl. 15.00 – 17.00

Hør om Metroprojektet og tilgængelighed.

På mødet vil arkitekt Jesper Malmkjær fra Metroselskabet og Hovedstadens Letbane fortælle om hvor langt fremme Metro projektet er, og hvilke design- og tilgængelighedsmæssige løsninger, der er opnået, og hvilke der er i støbeskeen, inden ringmetroen åbner i 2019. 

På mødet kan du opleve mock-uppen af  ”letbane stationen”, og blive opdateret om de mange tilgængeligheds- og designmæssige løsninger, man arbejder med i forbindelse med udrulningen af Hovedstadens Letbane de kommende år.

Praktisk info

Tid: Torsdag den 7. december 2017 kl. 15.00 -17.00.

Sted: Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, Metrovej 5, DK-2300 København S.  

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af netværket Design for Alle.
For ikke-medlemmer er prisen 100 kr., som skal betales ved tilmeldingen, til MobilePay: 24 68 87 89. Skriv ”HH” på overførslen.

Gå-hjem-møde 15. november i Handicaporganisationernes Hus

Hvordan opleves tilgængelighed ud fra et handicapsynspunkt? Og hvordan arbejder man med tilgængelighed strategisk og politisk?

Mødet foregår i verdens mest tilgængelige kontorhus, nemlig Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Oplægsholder er Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer og Dansk Blindesamfund. På mødet vil han fortælle om mennesker med handicap og deres synspunkter om både ligeværd og ønsker til forbedringer af tilgængeligheden set ud fra et strategisk/politisk synspunkt samt berette om de udfordringer gruppen har med tilgængelighed i hverdagen.

Dialog og rundvisning

Der er mulighed for at stille spørgsmål og få en lille rundvisning i Handicaporganisationernes Hus, som er et prisbelønnet byggeri, og med mange finurlige designløsninger. 19 handicaporganisationer har lejet sig ind i Handicaporganisationernes Hus.

Nysgerrige kan læse mere om huset på http://www.handicap.dk/handicaporganisationernes-hus/ 

Praktisk info

Tid: Onsdag den 15. november 2017 kl. 15.00 -17.00.

Sted: Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af netværket Design for Alle.
For ikke-medlemmer er prisen 100 kr., som skal betales ved tilmeldingen, til MobilePay: 24 68 87 89. Skriv ”HH” på overførslen.

Referat fra Design for Alles generalforsamling

Tid og Sted: Onsdag den 23. januar 2017

Kl. 16-18 hos DSB, Telegade 2, Taastrup. 

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent. 
 3. Præsentation af nyt logo og hjemmeside.
 4. Godkendelse af formandens beretning.
 5. Godkendelse af regnskab for 2016.
 6. Godkendelse af budget for 2017.
 7. Vedtægtsændringer.
 8. Valg af bestyrelse.
 9. Evt.

1) Valg af dirigent

Kasper Nizam. 

2) Valg af referent

Bente Rødsgaard.

3) Præsentation af nyt logo og hjemmeside

Rie Ollendorff og Katrine Dall fra bestyrelsen har set på diverse udkast til en ny hjemmeside, hvor både logo, farver osv., er lette at læse for alle. Der er muligt at lege lidt og fx lave nogle billeder i sort hvid og skifte elementer, men inden for faste rammer. Lars Holm Sørensen oplyste, at grunden til, at vi skulle have en ny hjemmeside, var, dels at den gamle var forældet, og det var meget svært at lægge noget på den, dels at vores host havde sat prisen en del op. De to elementer gjorde, at det var påkrævet at få en ny hjemmeside. Der er stadig enkelte udfordringer fx med mails, men det bliver løst. Siden går i luften i løbet af februar, og bestyrelsen ser frem til at få en mere brugervenlig hjemmeside.

4) Godkendelse af formandens beretning

Formanden Hans Christian Kirketerp glædede sig også over, at en ny hjemmeside er en realitet. Han opfordrede medlemmerne til at bruge Design for Alles Facebook side og dele med andre, der er interesserede i design for alle.

I årets løb er der afholdt fire arrangementer -ikke mindst om digital tilgængelighed. Det første møde var hos firmaet Siteimprove og havde 35 deltagere. Det næste møde var hos Nota, hvor 25 deltog, og det seneste møde hos Rambøll, som også havde 25 deltagere. Et andet arrangement var en rundvisning på ferie, sport – og konferencecentret Musholm, hvor 15 personer deltog. Endelig har Rie Ollendorff og Lars Holm Sørensen talt om foreningen på et møde i Odense. Desværre var vi nødt til at aflyse et møde med Metroen på grund af for få tilmeldte.

Vi er også med i et europæisk samarbejde om design for alle, men bestyrelsen er ikke sikre på, at vi skal forsætte det arbejde, men i stedet koncentrere os om det nationale arbejde om at udbrede kendskabet til Design for Alle. Om en udmeldelse skal ske, det skal bestyrelsen finde ud af i den kommende periode.

Vi er i dag 36 medlemmer, og det er en lille fremgang i forhold til sidste år. Formanden benyttede også lejligheden til at sige pænt tak til Rie og Katrine, som begge ønsker at forlade bestyrelsen. I fremtiden vil vi se mere på digital tilgængelighed fx er der aftalt et møde med og om Rejseplanen. Vi håber på, at få flere medlemmer i det kommende år. Andre ting, vi skal i gang med, er et nyt regnskabssystem. Formandens beretning blev godkendt.

5) Godkendelse af regnskab for 2016.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt

6) Godkendelse af budget for 2017.

Budgettet blev fremlagt, og efter nogle små justeringer blev det godkendt. Justeringerne bestod i, at indtægter blev nedjusteret fra 70.000 til 60.000 kr. og udgifter til seminarier blev nedjusteret fra 25.000 til 15.000 kr.           

7) Vedtægtsændringer

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

8) Valg af bestyrelse.

På valg var Lars Holm Sørensen og Kasper Nizam, som begge blev genvalgt. Der var to ledige poster i bestyrelsen. Ny i bestyrelsen er Anne Thyme.  

Annette Krath Poulsen ønsker ikke at være i bestyrelsen på nuværende tidspunkt, men vil gerne som ressourceperson hjælpe med at skaffe flere medlemmer. Det blev aftalt, at bestyrelsen kunne supplere sig med et associeret medlem i valgåret.

9) Evt.

Der var en hilsen fra Claus Bjarne Christensen, som var tilmeldt generalforsmlingen, men som havde været nødt til at melde afbud.  Han håbede, at foreningen fik et godt møde. Samt fra fhv. formand Karen Bendixen, som i en mail efterlyste flere møder i det jyske. Rie Ollendorff meddelte, at hun havde talt med Karin Bendixen om, at de ville stå for et Design for Alle møde i 2017.

Endelig takkede såvel formand som den øvrige bestyrelse Rie Ollendorff og Katrine Dall for deres indsats i bestyrelsen. Den nyvalgte bestyrelse håbede på, at de begge evt. på et senere tidspunkt atter fik tid og lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Referat: Bente Rødsgaard

Hør hvordan Rejseplanen arbejder med sikring af digital tilgængelighed

Rejseplanen leverer over 30 mio. opslag på rejser hver måned og er dermed Danmarks største web-service. Brugerne er et bredt udsnit af befolkningen og resultaterne leveres på mange forskellige platforme.

Nu kan du komme og høre, hvordan Rejseplanen arbejder med at sikre tilgængeligheden til rejseinformationerne på tværs af hjemmeside og apps.

Oplægsholderen er Jens Willars, Business Manager, fra Rejseplanen.

Program:

 • 15.00 Velkommen
 • 15.15 Oplæg fra Rejseplanen.
 • 16.15 Spørgsmål og dialog.
 • 16.40 Afrunding

Praktisk

Arrangementet afholdes af Interessegruppen for Digital Tilgængelighed.
Tid: Tirsdag d. 20. juni kl. 15 – 16.45.
Sted: Siteimprove, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K

Arrangementet er gratis for medlemmer af netværket Design for Alle.
For ikke-medlemmer er prisen 100 kr., som skal betales, ved tilmeldingen, til Mobile Pay: 24 68 87 89. Skriv ”rejseplan” på overførslen.

Vi glæder os til at se dig.

Interessegruppen for Digital Tilgængelighed

Webtilgængelighed for frontend udviklere

Vil du vide, hvordan du bygger mere tilgængelige web-sites?

Interessegruppen for Digital Tilgængelighed arrangerer d. 9. februar et oplæg for front-end udviklere, der savner bedre forståelse for, hvad et tilgængeligt web-site er og hvad der skal til for at lave et.

Interessen for tilgængelige web-sites er stigende. Det skyldes både et nyt EU-direktiv der kræver, at offentlige organisationers web-sites er tilgængelige og at mange organisationer simpelthen har fået øjnene op for vigtigheden af tilgængelige digitale løsninger. En stor del af ansvaret for tilgængeligheden i den færdige løsning ligger netop hos udvikleren.

I dette oplæg får du indblik i, hvad det er du skal kunne som udvikler, for at levere web-løsninger, der lever op til de tilgængelighedskrav der stilles i dag.

Indhold:

 • Tilgængelighedskravene set fra en web-udviklers kontorstol
 • Nyttige værktøjer
 • Semantik og tilgængelig struktur i web-dokumenter
 • ARIA (Accessible Ridge Internet Applications)
 •  Tilgængelige løsninger på hyppigt forekomne brugergrænsefladeelementer
   

Om oplægsholderen

Dagens oplægsholder er Lars Holm Sørensen fra konsulentvirksomheden Diversa ApS. Lars har lang erfaring med, at rådgive organisationer og web-bureauer i udvikling og test af tilgængelige digitale løsninger. Han er desuden selv blind skærmlæserbruger og har således også førstehåndskendskab til, hvordan utilgængelige web-sites opleves fra en brugers synspunkt.
 

Praktisk

Arrangementet finder sted torsdag d. 9. februar i Siteimproves lokaler på Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K. Vi starter kl. 15 og slutter omkring 16.45.

Arrangementet er gratis for medlemmer af netværket Design for Alle.

For øvrige deltagere er prisen 100 kr., som skal betales til MobilePay: 24 68 87 89. Betal når du har tilmeldt dig og skriv ”udvikleroplæg” på overførslen.