Ny vejregel om universelt design

Vejdirektoratet har udgivet en helt ny version af håndbogen om universelt design. Hent Færdselsarealer for Alle – Universelt Design og Tilgængelighed på vejregler.dk. Afsnittene om brugerbehov er blevet udbygget, og flere velkendte løsninger er blevet forenklede og tydeligere beskrevet. Fordeling af information mellem de forskellige vejregler følger nu princippet om at de detaljerede beskrivelser nu…

Moesgaard Strand med badebro, rampe og toilet i nærheden

Adgang til naturen

Ligeværdige muligheder for at komme ud i naturen er et stort ønske, ikke mindst i de forløbne år med smitte og isolation. Naturen i Danmark giver mange muligheder, især hvis disse formidles videre til andre. Et stort projekt skal hjælpe på dette, baseret på Naturstyrelsens Udinaturen.dk.

Eksempel på opsætning af information ved hovedindgange, retningsskift og hvor der er valgmuligheder

Online møde om ny byggeristandard for tilgængelighed og anvendelighed

Online møde om ny byggeri-standard d. 9.februar.2022 Få en intro til den nye standard DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav  Intro til de tekniske specifikationer i CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer Ny udgivelse: Den enkle version…