Moesgaard Strand med badebro, rampe og toilet i nærheden

Adgang til naturen

Ligeværdige muligheder for at komme ud i naturen er et stort ønske, ikke mindst i de forløbne år med smitte og isolation. Naturen i Danmark giver mange muligheder, især hvis disse formidles videre til andre. Et stort projekt skal hjælpe på dette, baseret på Naturstyrelsens Udinaturen.dk.