Ny vejregel om universelt design

Vejdirektoratet har udgivet en helt ny version af håndbogen om universelt design. Hent Færdselsarealer for Alle – Universelt Design og Tilgængelighed på vejregler.dk. Afsnittene om brugerbehov er blevet udbygget, og flere velkendte løsninger er blevet forenklede og tydeligere beskrevet. Fordeling af information mellem de forskellige vejregler følger nu princippet om at de detaljerede beskrivelser nu…