Standard for byggeri for alle

Tegning der viser nogle af principperne for at komme frem til indgange, baseret på standarden EN 17210.
Eksempler på funktionskrav i den europæiske standard for tilgængeligt byggeri, her vist for det at kunne komme frem til en indgang. Billedet bygger på en illustration fra standarden, bearbejdet til danske forhold.

En europæisk standard med funktionskrav på en lang række områder indenfor bygget miljø for alle er nu udkommet. Den ventes at blive reference for mange lande, når det gælder design af bygninger, udearealer og transport for alle.

Standarden illustrerer fx det at komme frem til en bygning ud fra emner som:

 • korte afstande til transport som bus og taxi
 • parkering tæt på indgange
 • trinfri adgang med svage hældninger
 • gående og kørende trafik tydelig adskilt følbart
 • jævne, faste og skridhæmmende belægninger
 • god belysning frem til indgange
 • god visuel kontrast
 • arkitektoniske elementer der leder frem mod indgange
 • indgangspartier tydeligt markeret med former, farver, lys og visuelle kontraster
 • tydelig skiltning, læsbar på afstand

Også tekniske specifikationer

Diagram med eksempler på kombinationer af lyse og mørke flader der kan give tilstrækkelig visuel kontrast når det gælder større flader, faremarkeringer og skiltning.
Diagram fra TR 17621 for hvordan visuel kontrast kan planlægges ud fra overfladers lysrefleksion og Michelsons beregningsmetode, når det gælder orienteringsstøtte fra større flader, faremarkeringer og skiltning.

Sammen med standarden udkommer også en parallel teknisk specifikation med eksempler på, hvordan de fleste funktionskrav kan opfyldes. Den tekniske specifikation kommer til at hedde TR 17621. Til opfølgning og dokumentation kan det tilhørende dokument TR 17622 bruges.