Librarymate

Library Mate


Produkt: LibraryMate & ErgoCart
 

Materiale:

Mørkegrå betjeningsenhed i corian med en computerskærm omkranset af stål. Under skærmen findes en automatisk modtageenhed, der tager imod bøgerne og viderebehandler/sorterer dem.


Kort beskrivelse:

Systemet består af: bogautomat, sorteringsanlæg og en ny bogvogn – Ergocart. Målet har været at gøre det nemmere og hurtigere for lånere at aflevere bøger – og for personalet at stille dem på plads.

LibraryMate har et buet design, der udover at appellere til syns- og følesansen, er udformet så brugerne kan komme tæt på maskinen også selv om man sidder i kørestol.

Under computerskærmen findes en slags bordplade, der gør det muligt at lægge bøgerne fra sig inden man fodrer dem til maskinen. Det gør processen nem, da man har begge hænder frie til selve afleveringsarbejdet.
Automaten kan på daglig basis registrere og sortere godt tre tons bøger.


Designproces:

I designprocessen har et udviklingsteam indledningsvis foretaget en række brugeranalyser af arbejdssituationer. Udviklingsteamet har bestående af bibliotekets medarbejdere, repræsentanter fra Bedrift Sundheds Tjenesten, Center for Tilgængelighed og medarbejdere fra 3PART. Ud fra de ansattes arbejdsgange, brugernes adfærd og problemer blev en lang række ergonomiske krav føjet til kravspecifikationen. Herefter blev der fremstillet prototyper, der efter forsøgsopstillinger i en længere testperiode efterfølgende kunne tilrettes og godkendes til produktion.

3PARTs grafikere arbejdede sideløbende med udviklingen af det fysiske produkt med skærminterfacet – igen i tæt samarbejde med brugere og personale. Det resulterede blandt andet i en højere skærmkontrast. Efter en række brugertests kunne grafik overdrages til programmører, og softwaren til produktet kunne udvikles.

I forbindelse med præsentationen og indkøringen af produktet udviklede teamet en række posters og brugervejledninger, der introducerede brugerne for det nye anlæg


Vurdering:

(+) Designprocessen har taget udgangspunkt i alle, der afleverer bøger på et bibliotek, og der er lagt særlig vægt på at man i forskellig øjenhøjde nemt skal kunne aflæse skærmen (f.eks. kørestolsbrugere), samt at betjeningen af maskinen skal være let, hvilket er en yderligere fordel for folk med fysisk handicap.

(-) Selve modtageenheden er lidt besværlig, idet bogen skal vendes på en bestemt måde for at registrere stregkoden – dette kunne optimeres ved at bogen kunne afleveres på hvilken som helst led.

Design: 3PART A/S

Producent: FKI LogistexA/S

Årstal: 2003, Land: Danmark

Yderligere information/webside:

Bogafleveringssystemet blev nomineret til Dansk Design- og Innovationspris 2003.
Læs mere på  3PARTs hjemmeside

De gode eksempler er udarbejdet af Design for Alle.dk ©