Vi hjælper andre til at kunne hjælpe sig selv

Vi har viden om Universelt design, Tilgængelighed og brugerbehov og vi deler gerne den viden med dig. Til DFA’s medlemmer frigiver vi hermed et gratis og omfattende materiale til selvstudium i den grundlæggende viden om Universet design, Tilgængelighed og Social bæredygtighed set i sammenhæng med brugerbehovene. Materialet indeholder både baggrundsviden, teori, praktiske eksempler og forslag…